Velkommen til Vædderbos Familieafdeling

Vædderbos Familieafdeling ligger i Nykøbing by på Mors.

Du og din familie har eget værelse/værelser og deler flere fællesrum med de andre indskrevne familier.  Der er fælles stue med tv, lege og aktivitetsrum, samt køkken.

Udover fællesrummene har Vædderbos Familieafdeling gode udendørsfaciliteter i form af legeplads, græsareal, og terrasser.

Der er adgang til trådløst netværk på Vædderbos Familieafdeling og du kan hvis du ønsker det medbringe computer.
Vædderbos Familieafdeling har herudover fire udslusningslejligheder, hvor der er eget køkken og bad.
Som udgangspunkt fortæller vi familierne, at ingen behøver tale med andre familier om de forhold, der er baggrund for, at de nu er i Familiehuset. Hver familie kan være fyldt op af egne problematikker, og ingen skal mødes med forventninger om, at de også skal kunne rumme de andres historier.

Din dagligdag på Vædderbos Familieafdeling

Udgangspunktet for dit ophold er det, som er aftalt på visitationsmødet. Det betyder, at du får en ugeplan for de aktiviteter du skal deltage i, samt de aftaler der er særligt gældende for dig. Der vil være aktiviteter som du kan vælge og der vil være aktiviteter som du skal deltage i.

Uge skema i Vædderbos familiehus

De aktiviteter man skal deltage i er:
•    2 samtaler med sin kontakt pædagog
•    Forældre undervisning
•    Par samtaler hvis nødvendigt
•    1 husmøde med alle der bor i familiehuset
•    Morgenmad fra kl. 8.00 til 9.00
•    Rengøring af eget værelse og toilet
•    Vaske tøj
•    Madlavning med støtte

Aktiviteter som man kan vælge er:

•    Babysvømning
•    Fitness
•    Gåture
•    Mindfulness
•    Kreative aktiviteter
•    Støtte til at rydde op i og fastlægge budget
•    Støtte til udfyldelse af papir med jobcenter/uddannelse eller andet

Der vil altid være mulighed for, at ønske andre aktiviteter i forhold til interesser eller behov hos hver enkelt familie. Vædderbo vil bestræbe sig langt i at støtte op om sunde vaner som vil være udviklende for familiens trivsel og livskvalitet.

Indkøb og madlavning indgår i aktiviteterne, og du betaler og står selv for kost. Hvis du ønsker vejledning og støtte kan du aftale det med din kontaktpædagog.
Dit værelse/værelser holder du selv, ligesom du deltager i rengøring af fællesrum. Har du brug for støtte til rengøring kan du få det.
Det er vigtigt du husker, at gøre opmærksom på hvis, du forlader Vædderbos Familieafdeling, så vi ved, hvem der er i huset.
Du er velkommen til at få gæster, ligesom du kan aftale, at gæster kan overnatte, mens du er på Vædderbos Familieafdeling. Besøgene foregår hos dig og skal være aftalt på forhånd
Du har indflydelse på hverdagen via fællesmødet, hvor du og de andre familier sammen med medarbejdere fra Vædderbos Familieafdeling kan drøfte praktiske gøremål m.

Vuggestue og børnehave

  Der laves individuelle aftaler i forhold til vuggestue og/eller børnehave.

Regler og rammer

Der må ikke indtages alkohol eller nogen form for stoffer på Vædderbos Familieafdeling.
Truende adfærd, trusler og vold accepteres ikke på Vædderbos Familieafdeling, hverken fra beboere eller pårørende.  Det er Vædderbo, der definerer, om der er tale om trusler eller vold.

Medicin opbevares i aflåst medicinskab og udleveres af personalet.

Dyr kan ikke medbringes.

Læge/sundhedsplejerske

Vædderbos familiehus deltager i lægebesøg vedrørende barnet, hvis det skønnes nødvendigt. Man kan altid ønske at få støtte til et lægebesøg. Der laves aftaler med individuelle aftaler med jer i forhold til besøg af sundhedsplejerske.

Venlig hilsen personalet i Familiehuset