Vedr. Persondataforordningen

Vædderbo behandler personoplysninger om dig, når du retter henvendelse til os pr. mail.

Hvis du søger en stilling på Vædderbo, eller er ansat hos os, behandler vi dine personoplysninger elektronisk.

I den forbindelse skal vi i medfør af Persondataloven § 28 oplyse dig om, at vi behandler personoplysninger elektronisk, som er nødvendige for at kunne behandle din henvendelse, din tilknytning eller samarbejdet med dig, som indebærer, at vi er nødt til at behandle dine personoplysninger.

Personoplysninger, som vi behandler i relation til ansøgere til stillinger eller ansatte, behandler vi for at kunne administrere dit ansættelsesforhold, eller for at kunne etablere et ansættelsesforhold.

Vædderbo gemmer i forbindelse med ansættelsen og fratrædelse både ansøgning og CV i fem år for at sikre en eventuel retsforfølgelse. Ligeledes vil Socialtilsyn Nord også ved deres tilsyn se CV på alle medarbejdere. Man kan få oplyst via danløn hvilke data vi har registeret –stamdataseddel.

Dataansvarlige er:
Trine Dalsgaard Rold, mail@vadderbo.dk, mobil: 23345260

Formålet med behandlingen er at kunne varetage dine interesser i henhold til fonden vedtægter og formål, at kunne kommunikere med dig i vores samarbejde og i øvrigt kunne foretage den administration, som er nødvendig. Grundlaget for behandling af personoplysninger om dig er Persondatalovens § 6 stk. 1 pkt. 2 b samt § /7 stk. 4.

Hjelmen til at behandle dine personoplysninger ved ansøgning eller ansættelse på er Persondataloven § 6 stk. 1 pkt. 2 og § 7 stk. 3.

Vædderbo har herudover valgt at anvende samtykke fra dig som grundlag for behandling af dine personoplysninger.

Vædderbo videregiver ingen oplysninger om dig til andre, medmindre vi i følge dansk lovgivning er forpligtet hertil.

Personoplysninger om dig vil blive slettet, når vi ikke længere har et formål med at behandle dem.

I henhold til Persondatalovens § 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 og 39 har du ret til indsigt i og berigtigelse eller sletning af personoplysninger eller begrænsning af behandling af oplysninger om dig eller til at gøre indsigelse mod behandling. Senest 4 uger efter en anmodning skal oplysningerne udleveres.

Dit samtykke, kan du på ethvert tidspunkt trække tilbage, uden at dette dog berører lovligheden af behandlingen, som er baseret på samtykket, inden tilbagetrækningen.

Hvis du ikke ønsker, at Vædderbo behandler personoplysninger om dig, som er nødvendige for, at vi kan administrere din tilknytning til Vædderbo, kan dette betyde, at du ikke kan opretholde din tilknytning, eller at vores samarbejdsrelation må ophøre.
Hvis du ikke ønsker, at Vædderbo skal behandle personoplysninger om dig i forbindelse med ansøgning til stillinger, eller under din ansættelse, kan dette betyde, at du ikke får behandlet din ansøgning om ansættelse, eller at dit ansættelsesforhold må bringes til ophør.

Du har mulighed for at indgive klage til Datatilsynet, hvis du finder Vædderbo behandling af dine personoplysninger ukorrekte. Indenfor 72 timer efter bruddet på sikkerheden skal der besked herom til Datatilsynet. En databehandler har pligt til at underrette den dataansvarlige om databrud, uden ugrundet ophold.