Vædderbo har flere forskellige afdelinger:

•    To afdelinger med plads til 9 piger på hver i alderen 10 – 18 år jf. § 66. stk. 5 nr.1 og § 107
•    En projektafdeling for både drenge og piger i alderen 13 – 18 år  18 år jf. § 66. stk. 5 nr.1 og § 107 – her er der mulighed for flere forskellige botilbud
•    Afrusning
•    Pædagogisk og psykologisk udredning
•    En internudslusningsafdeling hvor man kan øve sig i at bo for sig selv, inden man er klar til et decideret udslusningstilbud / efterværn
•    En udslusning og efterværns afdeling hvor vi kan tilbyde de unge forskellige moduler, alt afhængig af hvor massiv en indsats den unge har brug for
•    Børne og Familiehus hvor vi tilbyder pædagogisk og psykologisk observation samt forældrekompetenceundersøgelser

En bred vifte af tilbud

Denne vifte af tilbud betyder, at vi har en institution, der kan løse mange forskellige pædagogiske opgaver. Vi kan samtidig tilrettelægge individuelle løsninger, der sikrer den optimale løsning for den enkelte.

Bredden i vores tilbud giver os ligeledes mulighed for at begrænse yderligere brud i den unges anbringelser, og dermed skabe et solidt fundament for den unge og dennes udvikling.

På Vædderbo, laver vi målrettet behandlingsarbejde, individuelt tilrettelagt, med udgangspunkt i den enkelte unges habitus.

Vi arbejder med udviklingsplaner og målsætning som et dagligt værktøj, og arbejder i det hele taget evidensbaseret. Der skrives fyldestgørende statusrapporter minimum hvert halve år, dog allerede efter 3 måneder ved nye anbringelser. I den sammenhæng afholdes der ligeledes statusmøde.

Visitation sker via leder Mai-Britt Skov Nielsen på telefon 9772 0718 eller 2175 2135. Børn og familier visiteres hertil direkte fra kommunerne.

På visitationsmøderne anbringes den unge efter, at der er opnået enighed med kommunen om indhold i vores tilbud. Desuden skal anbringende kommune – inden effektueringen af anbringelsen – have gennemført en §50 undersøgelse og have sendt en underskrevet handleplan.

På visitationsmøderne vil der være en kort gennemgang af dagligdagen under opholdet. Der vil ligeledes blive klarlagt, hvilke forventninger anbringende myndighed har til opholdet samt familiens egne forventninger.

Vædderbos har mulighed for at modtage unge akut
og har åbent hele året.

Venlig Hilsen Ledelsen på Vædderbo