Velkommen til Vædderbo

Vi vil i det følgende gerne fortælle dig lidt om Vædderbo og de ting, vi laver i hverdagen.
Der er selvfølgelig mange ting som sker i huset som ikke kan stå her, ting du selv skal opleve, når du flytter ind.

Hverdagen

På Vædderbo har man selv meget stor indflydelse på, hvor meget man kan få lov til, og hvor meget man vil udvikle sig i den tid, man bor på Vædderbo.

Hvis du kan overholde de aftaler, du laver med de voksne, kan du få lov til rigtig mange ting – selvfølgelig afhængig af din alder. Så derfor er det vigtigt at du forstår, at du selv kan være med til at præge din hverdag.

På Vædderbo går alle i skole, på arbejde eller i praktik alt afhængig af hvilken alder man har.

Når man bor på Vædderbo, tager man aktiv del i hverdagen, hvor vi hjælper hinanden med rengøring. Det betyder at du hver uge har et område i huset, som du skal rengøre. Dette skal gøres to gange i ugen, og man skifter område hver måned.

Du vil have en fast maddag om ugen, hvor du, sammen med en voksen eller en anden ung, laver mad.

En gang om ugen skal du ligeledes rengøre dit værelse og støvsuge m.m.

Da vi er mange, der bor sammen, er det en nødvendighed at vi har nogle aftaler for huset. Det betyder at hver gang du skal noget, skal det være i følge aftale med vi voksne, da der er mange ting, der skal planlægges, når man bor flere sammen.

Venner/veninder og kærester:

På Vædderbo syntes vi det er vigtigt at du får nogle venner uden for huset. Det kunne være ved en fritidsinteresse, i ungdomsklubben, på skolen m.m.

Derfor er du altid velkommen til at få venner/veninder på besøg eller besøge dem. For besøgene gælder det også, at man altid skal lave en aftale med de voksne, når du gerne vil se dine venner.

Du må gerne have en kæreste på Vædderbo. Det er vigtigt for os, at du vælger en kæreste, der behandler dig ordentligt. Når du har kendt din kæreste i en periode og har alderen til det, er det i orden at du og kæresten overnatter ved hinanden. Det skal dog altid være ifølge aftale med vi voksne og din kærestes forældre.

Mobil og Internet:

På Vædderbo får du adgang til internet. Det vil ikke være tilgængelig hele døgnet, men du vil have adgang til det efter skole og indtil du går i seng.

Har du en bærbar må du gerne tage den med, og du vil på den få adgang til internettet.

Du må gerne have mobil telefon på Vædderbo.

Det er meget forskelligt fra skole til skole, om man må have mobiltelefonen med i skole.

Rygning

Du må gerne ryge på Vædderbo – al rygning foregår udenfor.

Personlige samtaler

På Vædderbo har vi noget der hedder personlige samtaler. En personlig samtale er mellem dig og din kontaktpædagog, som du selv er med til at vælge. Her bliver der talt om hvordan du og vi voksne syntes det går både følelsesmæssigt, socialt og i skolen.

Til disse samtaler vil du blive præsenteret for en udviklingsplan.  Den bliver lavet første gang når du har boet på Vædderbo i ca. tre måneder. En udviklingsplan er nogle papirer hvori der står hvad det er for nogle ting som netop du skal arbejde med. Udviklingsplanen bliver revideret ca. hver tredje måned.

Ferier og hjemmeweekender

På Vædderbo er alle hjemmeweekender planlagte for et år ad gangen. Det er af hensyn til planlægning og aftaler for huset. Hvis der er en fest eller lignende i din familie kan man godt få lov til at komme hjem til disse udover de planlagte hjemmeweekender.

Derudover tager Vædderbo altid på forskellige former for ferie – det kunne være en skiferie i vinterferien, hvor vi står på ski i Norge. Det kunne også være en solferie, hvor vi skal slappe af og hygge ved stranden eller poolen.

Endnu en gang velkommen til Vædderbo

Hilsen de voksne på Vædderbo