Vi tager udgangspunkt i, at alle mennesker er ligeværdige og kompetente, men ikke ligestillede. Det enkelte menneske har ret til at vælge og til at drage konsekvenserne af sine valg. De børn og unge, vi møder på opholdsstedet, er unge, der sjældent har fået opfyldt deres behov og som i deres opvækst ikke har fået tilstrækkelige kvalificerede betingelser for sund og normal påvirkning.

Det er unge, hvis opvækstbetingelser eller svigt gennem opvæksten har givet dem en skæv tilgang til livet, andre mennesker og til sig selv. De har således ingen eller meget ringe erfaring med succes og med at være værdsat af andre mennesker. De anser sig selv for at være mindre værd og ringere mennesker.

De unge møder empatiske og omsorgsfulde medarbejdere, som sørger for, at forholdene omkring den unge er i orden og derved skaber nogle rammer om og relationer til den unge, som gør det muligt for ham/hende at lære at klare sig selv.

Den unge vil blive mødt af medarbejdere, som skal skabe den trygge og faste base for dem, som er fundamentet for udvikling. Et rum, hvor den unge vil mærke omsorg og anerkendelse og forståelse.

Vi tror på muligheder frem for begrænsninger. Man kan ikke ændre på fortiden og gøre fejlene om, men man kan gøre en indsats for, at fremtiden skal blive anderledes og bedre.

Medarbejderne indgår i en dialog med den unge og vil via denne være med til at støtte og vejlede den unge, som via sin adfærd viser os, at han/hun selv er i stand til at bestemme på en hensigtsmæssig og acceptabel måde – fra ydre styring til indre styring.
Vi arbejder primært med de unge i en til en relationer. Samtidig er vi bevidste om, at en væsentlig del af den menneskelige udvikling foregår i relationen med andre mennesker. Det er derfor vigtigt, at de unge hurtigst muligt opnår tilstrækkelige sociale kompetencer til at kunne indgå i større sammenhænge.